Regie wordt gevoerd op het eindresultaat en op het proces van samenwerken

In wereld van bouwen en onderhouden wordt door opdrachtgevers steeds vaker voor de rol van regisseur gekozen. Regie wordt gevoerd op het eindresultaat en op het proces van samenwerken. Omdat de opdrachtgever minder voorschrijft krijgen de uitvoerende bedrijven een grotere verantwoordelijkheid. Voor het maken van de plannen en natuurlijk de juiste uitvoering, maar ook steeds meer in het beheer.

De Wevers ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers bij verandertrajecten

De ontwikkeling naar een succesvolle samenwerking bij regisserend opdrachtgeverschap vraagt om verandertrajecten op drie gebieden:

  • Binnen de organisatie van de opdrachtgever
  • In de samenwerkingsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Binnen de organisatie van de opdrachtnemer

Het realiseren van voldoende samenhang tussen deze interne en externe verandertrajecten vormt een grote uitdaging omdat het, behalve een ontwikkeling van kennis, met name een verandering in houding en gedrag vereist. De Wevers ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers bij deze verandertrajecten.

Ondersteuning bij de (door)ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen opdrachtgever(s) en opdrachtnemer(s) passend bij de gezamenlijke opgeave.

Door standaardisering en digitalisering van tools en werkwijzen een toegankelijk platform creëren zodat het proces steeds verbetert en overdraagbaar is.

Matching van opdrachtgever(s) en opdrachtnemer(s).

Door samenwerking de uitwisseling van ervaring(en) stimuleren en zo ook innoveren.

Wanneer heb ik De Wevers nodig?

Een verandertraject kan gericht zijn op het verbeteren van de huidige manier van samenwerken of juist het opnieuw vormgeven ervan. In beide gevallen gaat het niet alleen om structuren en/of systemen aanpassen maar ook om het doelgericht in beweging brengen van ingesleten gedragspatronen en het werken aan competenties. Veranderen is namelijk een proces en niet het oplossen van de som. Dit proces moet vooraf ontworpen worden en vraagt om een strakke aansturing en begeleiding. De ervaren adviseurs van De Wevers zijn als geen ander in staat dergelijke processen met u te ontwerpen en te begeleiden.

Hoe pakken De Wevers dit aan?

De Wevers hebben een breed pallet van methoden en instrumenten ontwikkeld. De dienstverlening van De Wevers is echter altijd uniek. Het leveren van maatwerk en dus de beste aanpak is ons uitgangspunt. Wij besteden daarom altijd veel aandacht aan het formuleren van een passend en uitgewerkt voorstel. Dit voorstel kan verschillende onderdelen bevatten. Van ondersteuning bij de strategieontwikkeling, interim-management bij de implementatie en procesbegeleiding bij de (door)ontwikkeling van de  samenwerking. De partners van De Wevers hebben ook brede ervaring in het trainen en coachen. Op alle niveaus binnen de organisatie van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Onze klanten

Actium Onderhoudnl Logo Havensteder Tablis Wonen Domesta DSV Sallandwonen Vechtdal Wonen Dunavie WK10 Florence Marenland Ipse De Bruggen Deltawonen Logo Techniek Nederland

Opdrachtnemerswitch

In dit gedeelte kunt u als opdrachtnemer d.m.v. een aantal vragen uit ons model erachter komen waar u staat als het gaat om professioneel opdrachtnemerschap....

We hebben als management een duidelijke visie op samenwerken en die dragen we intern en extern ook actief uit .

Stelling 1

Wij sturen vooral op uren op basis van een vastgesteld jaarplan

Stelling 2

Onze leidinggevenden zijn een voorbeeld voor de medewerkers als het gaat om samenwerken en dat beoordelen we ook.

Stelling 3

Onze leidinggevenden zijn gericht meer taakgericht dan mensgericht

Stelling 4

De leidinggevenden in onze organisatie zijn een motor voor vernieuwing en verbetering en dat beoordelen we ook.

Stelling 5

Als management geven we onze medewerkers erkenning wanneer ze met voorstellen komen om de samenwerking te verbeteren.

Stelling 6

Vakkennis is in onze organisatie belangrijker dan samenwerkingsvaardigheden.

Stelling 7

De cultuur in onze organisatie is vooral resultaatgericht.

Stelling 8

Binnen onze organisatie helpen de medewerkers elkaar belangeloos.

Stelling 9

Het onderling vertrouwen is in onze organisatie groot (ruimte om fouten te maken, feedback geven, e.d.)

Stelling 10

Confrontaties gaan we in onze organisatie vaak uit de weg. Kritieke onderwerpen komen daardoor regelmatig niet open op tafel.

Stelling 11

We zijn binnen de organisatie vooral bezig met de uitvoering van het jaarplan. De (door)ontwikkeling van onze organisatie heeft minder aandacht.

Stelling 12

Wij werken met een vaste groep opdrachtnemers voor de verschillende diensten

Stelling 13

Met onze samenwerkings(keten)partners kijken we regelmatig naar hoe we onze samenwerking kunnen verbeteren en verdiepen.

Stelling 14

Onze medewerkers zijn zich bewust van hun bijdrage aan het afgesproken resultaat.

Stelling 15

Onze medewerkers mogen (binnen bepaalde grenzen) verbeteringen zelf doorvoeren.

Stelling 16

Heeft u een visie waarin samenwerken met opdrachtgevers is genoemd?

Vraag 1

Staat samenwerken in de top 3 van de kernwaarden van uw bedrijf?

Vraag 2

Is resultaatgericht samenwerken onderdeel van uw bedrijfsstrategie?

Vraag 3

Zijn er meetbare doelen gekoppeld aan uw strategie voor samenwerken?

Vraag 4

Heeft uw bedrijf het VGO-keurmerk?

Vraag 5

Is het RGS-proces geïntegreerd in uw totale bedrijfsproces?

Vraag 6

Gebruikt uw bedrijf software die het delen van informatie, zoals onderhoudsplannen, scenario’s en planningen, met opdrachtgevers mogelijk maakt?

Vraag 7

Gebruikt uw bedrijf standaard raamovereenkomsten voor RGS waarin project overkoepelende afspraken zijn vastgelegd met opdrachtgevers?

Vraag 8

Gebruikt uw bedrijf standaard aannemingsovereenkomsten voor RGS waarin project specifieke afspraken zijn vastgelegd met opdrachtgevers?

Vraag 9

Gebruikt u de leidraad resultaatgericht samenwerken of een andere beschrijving van de stappen in het RGS-proces?

Vraag 10

Maakt u een duidelijke risicoanalyse bij het opstellen van de plannen?

Vraag 11

In welke omzetcategorie valt uw bedrijf (jaaromzet vóór belasting)?

Laatste stap

Voer uw gegevens in om via e-mail het PDF rapport te ontvangen.

Opdrachtgeverswitch

In dit gedeelte kunt u als opdrachtgever d.m.v. een aantal vragen uit ons model erachter komen waar u staat als het gaat om professioneel opdrachtgeverschap.

Heeft u een visie waarin samenwerken met opdrachtnemers is genoemd?

Vraag 1

Staat samenwerken in de top 3 van de kernwaarden van uw organisatie?

Vraag 2

Is regisserend opdrachtgeverschap/ regie coöperatie onderdeel van uw strategie?

Vraag 3

Zijn er meetbare doelen gekoppeld aan uw strategie voor samenwerken met marktpartijen?

Vraag 4

Is (regisserend) opdrachtgeverschap onderdeel van uw inkoopbeleid?

Vraag 5

Is de samenwerking met marktpartijen geïntegreerd in uw totale bedrijfsproces?

Vraag 6

Gebruikt u software die het delen van informatie, zoals strategieën, complexgegevens, met opdrachtnemers mogelijk maakt?

Vraag 7

Gebruikt uw bedrijf standaard raamovereenkomsten/ samenwerkingsovereenkomsten waarin projectoverkoepelende afspraken zijn vastgelegd met opdrachtnemers?

Vraag 8

Gebruikt uw bedrijf standaard aannemingsovereenkomsten/ projectovereenkomsten waarin projectspecifieke afspraken zijn vastgelegd met opdrachtnemers?

Vraag 9

Heeft u voor de samenwerking met marktpartijen procesbeschrijvingen met een duidelijke taakverdeling vastgelegd?

Vraag 10

Is risicomanagement een vast onderdeel in de gesprekken met opdrachtnemers?

Vraag 11

Onze leidinggevenden zijn een voorbeeld voor de medewerkers als het gaat om samenwerken en dat beoordelen we ook

Stelling 1

Onze leidinggevenden zijn gericht op samenwerken

Stelling 2

De leidinggevenden in ons bedrijf zijn een motor voor vernieuwing en verbetering en dat beoordelen we ook

Stelling 3

Als management geven we onze medewerkers erkenning wanneer ze met voorstellen komen om de samenwerking te verbeteren

Stelling 4

Vakkennis is in ons bedrijf belangrijker dan samenwerkingsvaardigheden

Stelling 5

De cultuur in ons bedrijf is vooral resultaat- en relatiegericht en minder productiegericht

Stelling 6

Binnen onze organisatie helpen de medewerkers elkaar belangeloos

Stelling 7

Het onderling vertrouwen is in onze organisatie groot (ruimte om fouten te maken, feedback geven, e.d.)

Stelling 8

Confrontaties gaan we in onze organisatie vaak uit de weg. Kritieke onderwerpen komen daardoor regelmatig niet open op tafel

Stelling 9

Wij werken met wisselende leveranciers

Stelling 10

Met onze leveranciers kijken we regelmatig naar hoe we onze samenwerking kunnen verbeteren en verdiepen

Stelling 11

Onze medewerkers zijn zich bewust van hun bijdrage aan het afgesproken resultaat

Stelling 12

Onze medewerkers mogen (binnen bepaalde grenzen) verbeteringen zelf doorvoeren

Stelling 13

Nog één laatste stap

Voer hieronder uw gegevens in en ontvang het rapport in PDF in uw e-mail inbox!

Meer weten? Neem contact met ons op