Regie wordt gevoerd op het eindresultaat en op het proces van samenwerken

In wereld van bouwen en onderhouden wordt door opdrachtgevers steeds vaker voor de rol van regisseur gekozen. Regie wordt gevoerd op het eindresultaat en op het proces van samenwerken. Omdat de opdrachtgever minder voorschrijft krijgen de uitvoerende bedrijven een grotere verantwoordelijkheid. Voor het maken van de plannen en natuurlijk de juiste uitvoering, maar ook steeds meer in het beheer.

De Wevers ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers bij verandertrajecten

De ontwikkeling naar een succesvolle samenwerking bij regisserend opdrachtgeverschap vraagt om verandertrajecten op drie gebieden:

  • Binnen de organisatie van de opdrachtgever
  • In de samenwerkingsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Binnen de organisatie van de opdrachtnemer

Het realiseren van voldoende samenhang tussen deze interne en externe verandertrajecten vormt een grote uitdaging omdat het, behalve een ontwikkeling van kennis, met name een verandering in houding en gedrag vereist. De Wevers ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers bij deze verandertrajecten.

Wanneer heb ik De Wevers nodig?

Een verandertraject kan gericht zijn op het verbeteren van de huidige manier van samenwerken of juist het opnieuw vormgeven ervan. In beide gevallen gaat het niet alleen om structuren en/of systemen aanpassen maar ook om het doelgericht in beweging brengen van ingesleten gedragspatronen en het werken aan competenties. Veranderen is namelijk een proces en niet het oplossen van de som. Dit proces moet vooraf ontworpen worden en vraagt om een strakke aansturing en begeleiding. De ervaren adviseurs van De Wevers zijn als geen ander in staat dergelijke processen met u te ontwerpen en te begeleiden.

Hoe pakken De Wevers dit aan?

De Wevers hebben een breed pallet van methoden en instrumenten ontwikkeld. De dienstverlening van De Wevers is echter altijd uniek. Het leveren van maatwerk en dus de beste aanpak is ons uitgangspunt. Wij besteden daarom altijd veel aandacht aan het formuleren van een passend en uitgewerkt voorstel. Dit voorstel kan verschillende onderdelen bevatten. Van ondersteuning bij de strategieontwikkeling, interim-management bij de implementatie en procesbegeleiding bij de (door)ontwikkeling van deĀ  samenwerking. De partners van De Wevers hebben ook brede ervaring in het trainen en coachen. Op alle niveaus binnen de organisatie van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Model opdrachtnemer / opdrachtgever

In dit gedeelte kunt u binnenkort als opdrachtnemer of opdrachtgever d.m.v. een aantal vragen uit ons model erachter komen waar u staat als het gaat om professioneel opdrachtnemerschap dan wel opdrachtgeverschap.

Meer weten? Neem contact met ons op